Vernostný program "ARAPAIMA KLUB"

PODMIENKY ČLENSTVA VO VERNOSTNOM PROGRAME

Členom nášho vernostného zľavového programu Arapaima klub sa stanete obyčajnou registráciou na našom webe. S registráciou získavate množstvo výhod, ktoré Vám prinesú naozaj výhodné nákupy na celý sortiment ponúkaných rybárskych potrieb. Zľavy 3 % - 10 % podľa výšky objednávok s možnosťou ďalšieho navýšenia týchto zliav prostredníctvom zľavových kupónov.

 Arapaima rybársky obchod Vám praje príjemný nákup.

 EXTRA VÝHODNÉ NÁKUPY PRE ČLENOV ARAPAIMA KLUBU

 UPOZORNENIE

  Po vykonanej registrácii je nutné zadať prihlasovacie meno a heslo a tým sa prihlásite do e-shopu ako riadne zaregistrovaný návštevník a ceny v objednávke sa Vám automaticky prepočítajú podľa Vašej aktuálnej zľavy. Bez prihlásenia nie je možné uplatňovať nárok na zľavu!!
Hodnota Vašej objednávky bude na vernostný účet Arapaima klubu pripísaná po uhradení objednávky. Aktuálny stav možno sledovať po prihlásení do osobného účtu.

  1. Úvod

 Zákaznícky Arapaima KLUB je vernostný program pre zákazníkov internetového obchodu www.arapaima.sk prevádzkovanou firmou: Vimba s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), ktorého účelom je poskytovanie nadštandardných výhod stálym zákazníkom a skvalitňovania služieb na základe zadaných údajov. Predpokladom pre vstup je realizácia platnej registrácie na www.arapaima.sk a splnenie podmienok, ktoré sú upresnené nižšie.

  1. Výhody vyplývajúce z členstva v ARAPAIMA KLUB

 2.a. Člen klubu po splnení podmienok (pozri. Bod 3.1.) Získa pri nákupe na internetovom obchode www.arapaima.sk zľavu vo výške 3 – 10 %. Zľavové limity v bode 2.b. sú uvedené len pre členov ARAPAIMA KLUB. Výhody a zľavy získané členstvom v ARAPAIMA KLUB platia len pre nákupy realizované v internetovom obchode. V kamennej predajni platí iný vernostný program a nie je možné tieto zľavy na predajni uplatňovať!

 2.b. Zľavové limity

 Finančné sumy, uvádzané pri jednotlivých zľavách, sú dané súčtom všetkých objednávok konkrétneho člena ARAPAIMA klubu realizovaných od 22.11.2017. Každému riadne zaregistrovanému zákazníkovi sa budú čiastky za jeho objednávky sčítať na jeho účet a po dosiahnutí ďalšej postupovej hranice mu bude zvýšený zľavový vernostný rabat na zodpovedajúcu hodnotu (pozri nižšie).

 

 

 1) Nový zákazník - 3 % zľava

 Zľava vo výške 3 % je základnou zľavou poskytovanou pri celkovej útrate 1 EUR až 500 EUR. Po dosiahnutí celkovej útraty 500,01 EUR a viac sa zákazník automaticky presúva do 5 % zľavy, ktorá mu bude započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

 2) Top zákazník - 5 % zľava

 Zľava vo výške 5 % platí pri celkovej útrate 500,01 EUR až 800 EUR. Po dosiahnutí celkovej útraty 800,01 EUR a viac sa zákazník automaticky presúva do 8 % zľavy, ktorá mu bude započítaná v objednávke!

 3) Exlusive zákazník - 8 % zľava

 Zľava vo výške 8 % platí pri celkovej útrate 800,01 EUR až 1500 EUR. Po dosiahnutí celkovej útraty 1500,01 EUR a viac sa zákazník automaticky presúva do 10 % zľavy.

 4) VIP zákazník - 10 % zľava

Zľava vo výške 10 % platí pri celkovej útrate nad 1500,01 EUR. Táto zľava bude zákazníkovi započítaná ak dosiahne v objednávke určený limit! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

 Hodnota predchádzajúceho nákupu je pripisovaná na vernostný účet po uhradení objednávky. Realizované objednávky sa zobrazujú po prihlásení v osobnom účte.

 2.a. Ak bude časový rozdiel medzi dvoma nasledujúcimi objednávkami väčší, ako 12 mesiacov, bude výška dosiahnutého zľavového bonusu automaticky nastavená na predvolené 3 % zľavovú hranicu bez ohľadu na výšku predchádzajúcej objednávky!

  2.b. Do celkového stavu zákazníckeho účtu budú započítané iba prevzaté a zaplatené objednávky. Zodpovedajúca čiastka bude na účet zákazníka pripísaná až po prevedení dobierkovej finančnej čiastky na účet prevádzkovateľa. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a následnom vrátení objednávky, bude z konta zákazníka odpočítaná zodpovedajúce finančná čiastka, ktorá bude zodpovedať hodnote zrušenej alebo vrátenej objednávky alebo jej časti.

 2.c. Člen ARAPAIMA klubu má automaticky nárok na ďalšie cenové zvýhodnenie v rámci špeciálnych akcií, organizovaných prevádzkovateľom na internetovom obchode www.arapaima.sk O týchto akciách bude informovaný prostredníctvom informačných emailov alebo priamo na www.arapaima.sk

  1. Členstvo v ARAPAIMA KLUBE

 3.1. Podmienky prijatia do ARAPAIMA KLUBU

 3.1.a. Členom Arapaima klubu sa môže stať osoba, ktorá súhlasí s podmienkami zaradenia do klubu a vyplní pravdivé povinné údaje pri registrácii na www.arapaima.sk, súhlasí s obchodnými podmienkami a súhlasí so zasielaním informačných emailov o akciách Arapaima klubu (maximálne 2x za mesiac).

 3.1.b. Členom Arapaima klubu sa stáva zákazník na základe slobodnej vôle, ktorá je vyjadrená zaregistrovaním na internetovom obchode www.arapaima.sk a potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami a s podmienkami o ochrane osobných údajov(GDPR).

 3.1.c. Pri objednávke prostredníctvom e-shopu sa členom Arapaima klubu automaticky stáva každý zákazník, ktorý splní podmienky pre prijatie. Pokiaľ si zákazník e-shopu nepraje z akéhokoľvek dôvodu byť zaradený do klubu, túto vôľu vyjadrí písomnou alebo elektronickou formou adresovanou na kontaktnú adresu uvedenú v bode 5. alebo realizuje nákup na www.arapaima.sk bez registrácie.

 3.2. Vyradenie z ARAPAIMA KLUBU

 3.2.a. Člen Arapaima klubu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť. Pre odvolanie súhlasu s členstvom je nutné písomnou alebo elektronickou formou požiadať o zrušenie členstva. Žiadosť adresujte na kontaktnú adresu uvedenú v bode 5.

 3.2.b. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušenia členstva v Arapaima klube každému, kto poruší podmienky členstva.

 3.3. Povinnosti člena vyplývajúce z členstva v ARAPAIMA KLUBU

 3.3.a. Člen klubu sa zaväzuje bezodkladne informovať o zmene povinných údajov, uvedených v registrácii uskutočnené prostredníctvom e-shopu www.arapaima.sk. Zmenu údajov je možné realizovať, písomnou alebo elektronickou formou adresovanou na kontaktnú adresu uvedenú v bode 5. Pri zmene údajov je potrebné uviesť identifikačné údaje zákazníka (meno, priezvisko, fakturačnú adresu ...).

 3.4. Povinnosti a práva prevádzkovateľa vyplývajúce z členstva v Arapaima klube

 3.4.a. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu podmienok členstva v ARAPAIMA KLUBE bez predchádzajúceho upozornenia.

 3.4.b. Pri nesplnení niektorého z predchádzajúcich bodov má prevádzkovateľ právo odmietnuť členské výhody člena klubu.

  1. Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov

 4.a. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zákonom 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov zaregistrovanej na meno člena Arapaima klubu a to za účelom ponuky obchodu alebo služieb vyplývajúcich z činnosti prevádzkovateľa. Poskytnuté údaje budú slúžiť pre potreby prevádzkovateľa k analytickému, marketingovému, propagačnému účelu a pre skvalitnenie služieb. Členovia Arapaima klubu berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať a prevádzkovateľa tieto údaje zlikviduje.

 4.b. Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť v prípade neaktuálnych či nepresných údajov vyradiť člena z Arapaima klubu, lebo je povinný na základe § 5 ods. 1 písm. c) zákona 101/2000 Zb. také dáta zlikvidovať.

  1. Na čo je možné uplatniť vernostnú zľavu

 Vernostné zľavy je možné uplatniť na všetky produkty na e-shope, ktoré na detaile produktu nemajú uvedenú vetu "Na tento produkt sa nevzťahuje vernostná zľava", alebo produkty, ktoré sú už zľavnené. Vernostná zľava sa všeobecne nevzťahuje na tento sortiment:

 Tovar označený červeným štítkom: „AKCIA“

  1. Kontaktná adresa
Zingel s.r.o.
Malé Blahovo, Ulica Gyulu Szabóa 399/47
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 948 105 699
 
Prevádzka:
Arapaima - Rybárske potreby
Galantská cesta 5694/13
929 01 Dunajská Streda
 
  1. Záverečné ustanovenia

 Tieto podmienky platia od 01. Júl. 2022

 Veľa príjemných nákupov za skvelé ceny Vám praje Váš ARAPAIMA - rybársky obchod.