Kontakty

Zingel s.r.o.
Malé Blahovo, Ulica Gyulu Szabóa 399/47
929 01 Dunajská Streda
tel.:+421 948 105 699
e-mail: obchod@arapaima.sk
 
Prevádzka:
Arapaima - Rybársky obchod
Galantská cesta 5694/13
929 01 Dunajská Streda
tel.:+421 948 105 699
 

Orgán dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/ 5512 689 - 90
fax č.: 033/ 5512 656


Zodpovedný vedúci: Tibor Katona
Kontakt: info@arapaima.sk